Zapytanie ofertowe numer ZAM-5/2020

na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej

 

prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień oraz zawierania umów dla zadań objętych projektem pt. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”,  realizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” spółkę z o.o. z siedzibą w Kościerzynie i współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014-2020 (działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach) do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.)”  – wartość zadania nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Ze względu na ograniczoną wielkość załączników zamieszczanych w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronie internetowej: https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251542  załączniki znajdują się na stronie internetowej zamawiającego: http://www.kos-eko.pl/firma/wiadomosci/aktualnosci/308-zapytanie-zam-5

 

 

załączniki  do postępowania:

 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

załączniki (pliki: format doc oraz pdf) nr 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9A, 9B, 9C,10A, 10B, 12, 13

załącznik nr 10 – umowa FIDIC

załącznik nr 11 – zarządzenie nr 26/2019 Dyrektora MPI KOS-EKO z dnia 29.11.2019 r.

oraz

projekt budowlany,

projekt wykonawczy,

przedmiary i specyfikacje techniczne,

mapa,

geotechniczne warunki posadowienia,

dokumentacja badań podłoża gruntowego,

decyzje administracyjne,

pozwolenie wodnoprawne oraz zmiana pozwolenia wodnoprawnego ,

 

 

 

Załączniki:

PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ZAM-5_2020 odpowiedź nr 13 na zapytania oferentów.pdf)ZAM-5_2020 odpowiedź nr 13 na zapytania oferentów.pdfZAM-5_2020 odpowiedź nr 13 na zapytania oferentów573 kB21.08.202021.08.2020
Pobierz plik (ZAM-5_2020 odpowiedź nr 12 na zapytania oferentów.pdf)ZAM-5_2020 odpowiedź nr 12 na zapytania oferentów.pdfZAM-5_2020_odpowiedź nr 12 na pytania oferentów180 kB19.08.202021.08.2020
Pobierz plik (ZAM-5_2020_odpowiedź nr 11 na pytania oferentów.pdf)ZAM-5_2020_odpowiedź nr 11 na pytania oferentów.pdfZAM-5_2020_odpowiedź nr 11 na pytania oferentów996 kB18.08.202021.08.2020
Pobierz plik (ZAM-5_2020 odpowiedź nr 10 na zapytania oferentów.pdf)ZAM-5_2020 odpowiedź nr 10 na zapytania oferentów.pdfZAM-5_2020_odpowiedź nr 10 na pytania oferentów1791 kB13.08.202021.08.2020
Pobierz plik (ZAM-5_2020 odpowiedź nr 9 na zapytania oferentów.pdf)ZAM-5_2020 odpowiedź nr 9 na zapytania oferentów.pdfZAM-5_2020 odpowiedź nr 9 za zapytania oferentów1135 kB06.08.202021.08.2020
Pobierz plik (ZAM-5_2020 odpowiedź nr 8 na zapytania oferentów.pdf)ZAM-5_2020 odpowiedź nr 8 na zapytania oferentów.pdfZAM-5_2020 odpowiedź nr 8 za zapytania oferentów424 kB31.07.202021.08.2020
Pobierz plik (ZAM-5_2020 odpowiedź nr 7 na zapytanie oferenta.pdf)ZAM-5_2020 odpowiedź nr 7 na zapytanie oferenta.pdfZAM-5_2020 odpowiedź nr 7 za zapytania oferentów1138 kB30.07.202021.08.2020
Pobierz plik (ZAM-5_2020 odpowiedź nr 6 na zapytanie oferentów.pdf)ZAM-5_2020 odpowiedź nr 6 na zapytanie oferentów.pdfZAM-5_2020 odpowiedź nr 6 za zapytania oferentów4419 kB31.07.202021.08.2020
Pobierz plik (Odpowiedz_ZAM-5_2020_16.07.2020_3_.pdf)Odpowiedz_ZAM-5_2020_16.07.2020_3_.pdfZAM-5_2020 odpowiedz nr 3 na pytania Wykonawców872 kB20.07.202021.08.2020
Pobierz plik (ZAM-5_2020 odpowiedź nr 5 na zapytania oferentów.pdf)ZAM-5_2020 odpowiedź nr 5 na zapytania oferentów.pdfZAM-5_2020 odpowiedź nr 5 za zapytania oferentów4006 kB24.07.202021.08.2020
Pobierz plik (ZAM-5_2020 odpowiedź nr 4 na zapytania oferentów.pdf)ZAM-5_2020 odpowiedź nr 4 na zapytania oferentów.pdfZAM-5_2020 odpowiedź nr 4 za zapytania oferentów1600 kB20.07.202021.08.2020
Pobierz plik (Załącznik_nr1A_30.07.2020.pdf)Załącznik_nr1A_30.07.2020.pdfZałącznik_nr1A_30.07.2020880 kB30.07.202030.07.2020
Pobierz plik (Załącznik_nr1A_30.07.2020.doc)Załącznik_nr1A_30.07.2020.docZałącznik_nr1A_30.07.2020253 kB30.07.202030.07.2020
Pobierz plik (PZT z komorą do przecisku.pdf)PZT z komorą do przecisku.pdfPZT z komorą do przecisku1521 kB24.07.202024.07.2020
Pobierz plik (Załącznik_nr8_24.07.2020_.doc)Załącznik_nr8_24.07.2020_.docZałącznik_nr8_24.07.2020_329 kB24.07.202024.07.2020
Pobierz plik (Załącznik_nr8_24.07.2020_.pdf)Załącznik_nr8_24.07.2020_.pdfZałącznik_nr8_24.07.2020_3581 kB24.07.202024.07.2020
Pobierz plik (Uzupełnienie.pdf)Uzupełnienie.pdfPismo dot. uzupełnienia dokumentow130 kB17.07.202017.07.2020
Pobierz plik (ST_02.01_technologia_REV-1_2020.07.pdf)ST_02.01_technologia_REV-1_2020.07.pdfInstalacja technologiczna z urządzeniami637 kB17.07.202017.07.2020
Pobierz plik (SST D - 05.03 -AKPiA.pdf)SST D - 05.03 -AKPiA.pdfInstalacje AKPiA352 kB17.07.202017.07.2020
Pobierz plik (ST_budowlanka.pdf)ST_budowlanka.pdfST_budowlanka1546 kB16.07.202016.07.2020
Pobierz plik (ZAM-5_2020 odpowiedź nr 2 za zapytania oferentów.pdf)ZAM-5_2020 odpowiedź nr 2 za zapytania oferentów.pdfOdpowiedz nr 2 na pytania Wykonawcow.1954 kB15.07.202015.07.2020
Pobierz plik (ZAM-5_2020 odpowiedź nr 1 za zapytanie oferenta.pdf)ZAM-5_2020 odpowiedź nr 1 za zapytanie oferenta.pdfOdpowiedz nr 1 na pytania Wykonawcow.535 kB15.07.202015.07.2020
Pobierz plik (3_przedmiary i specyfikacje techniczne.pdf)3_przedmiary i specyfikacje techniczne.pdfPrzedmiary i specyfikacje174 kB10.07.202010.07.2020
Pobierz plik (Załaczniki_10_07_2020.pdf)Załaczniki_10_07_2020.pdfZalaczniki174 kB10.07.202010.07.2020
Pobierz plik (Załączniki_10.07.2020.doc)Załączniki_10.07.2020.docZalaczniki939 kB10.07.202010.07.2020
Pobierz plik (Zalaczniknr11doSWIZ-Zarzadzenie26_2019-Regulaminudzielaniazamowien.pdf)Zalaczniknr11doSWIZ-Zarzadzenie26_2019-Regulaminudzielaniazamowien.pdfZalacznik nr 11174 kB10.07.202010.07.2020
Pobierz plik (Zalaczniknr10-UmowaFIDIC_10.07.2020.pdf)Zalaczniknr10-UmowaFIDIC_10.07.2020.pdfZalacznik nr 10174 kB10.07.202010.07.2020
Pobierz plik (SIWZ_10_07_2020.pdf)SIWZ_10_07_2020.pdfSIWZ174 kB10.07.202010.07.2020
Pobierz plik (aneks do PW 06-2020.pdf)aneks do PW 06-2020.pdfAneks do proj. wykonawczego174 kB10.07.202010.07.2020
Pobierz plik (9_DecyzjeAdministracyjne.pdf)9_DecyzjeAdministracyjne.pdfDecyzje administracyjne3 kB07.07.202009.07.2020
Pobierz plik (1_ProjektBudowlany.pdf)1_ProjektBudowlany.pdfProjekt budowlany3 kB07.07.202007.07.2020
Pobierz plik (2_ProjektWykonawczy.pdf)2_ProjektWykonawczy.pdfProjekt wykonawczy3 kB07.07.202007.07.2020
Pobierz plik (4_Mapka870x610mm.pdf)4_Mapka870x610mm.pdfMapa3 kB07.07.202007.07.2020
Pobierz plik (5_GeotechniczneWarunkiPosadowienia.pdf)5_GeotechniczneWarunkiPosadowienia.pdfGeotechniczne warunki posadowienia3 kB07.07.202007.07.2020
Pobierz plik (6_DokumentacjaBadanPodlozaGruntowego.pdf)6_DokumentacjaBadanPodlozaGruntowego.pdfDokumentacja badań podłoża gruntowego3 kB07.07.202007.07.2020
Pobierz plik (7_PozwolenieWodnoprawneOS_12.06.2018.pdf)7_PozwolenieWodnoprawneOS_12.06.2018.pdfPozwolenie wodnoprawne3 kB07.07.202007.07.2020
Pobierz plik (8_PozwolenieWodnoprawne-zmiana_DecyzjaWodyPolskieGD.ZUZ.4 424.6.3.201 MW.pdf)8_PozwolenieWodnoprawne-zmiana_DecyzjaWodyPolskieGD.ZUZ.4 424.6.3.201 MW.pdfPozwolenie wodnoprawne zmiana decyzji3 kB07.07.202007.07.2020