W tabeli podajemy wartości twardości wody do picia w Kościerzynie w najczęściej używanych skalach:

LP mg CaCO3/dm3 Stopnie niemieckie (on) Stopnie francuskie (of) mmol Ca2+/l
1 250 14 25 2,5

Twardość wody do picia wg polskich norm wynosi 500 mg CaCO3/dm3.
W Kościerzynie wynosi ona 250 mg CaCO3/dm3. Jest to woda zaklasyfikowana jako średnio twarda.