Mówiąc "ciepło z ogrzewania", myślimy najczęściej o zimie, ale w naszej strefie klimatycznej zimne dni bywają nawet latem. Każdego dnia powinniśmy cieszyć się komfortem cieplnym.

Wszyscy dostawcy Ciepła Systemowego w Polsce, w tym również kościerskie MPI KOS-EKO, gotowi są do zapewnienia ciepła zawsze, gdy zachodzi taka potrzeba, bez względu na porę roku.

Żyjemy w klimacie, w którym pory roku coraz bardziej się przeplatają. Ciepłe zimy i chłodne lata dzisiaj już nikogo nie dziwią. Skoro temperatura nas nie rozpieszcza i nie ma technicznych przeszkód, żeby zapewnić sobie całoroczną dostawę ciepła, dlaczego tego nie uczynić?


MPI KOS-EKO, uruchamia usługę całorocznego ogrzewania dla naszych wszystkich Odbiorców ciepła systemowego.


W tym celu należy zgłosić się do zarządu spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej albo bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Spółki. Do naszych obowiązków należy sprawdzenie warunków technicznych i jeśli nie wystąpią przeszkody techniczne, to po ustaleniu z administratorem terminu włączenia usługi „ciepło z ogrzewania przez cały rok” rozpoczniemy jej realizację. Całoroczna dostawa ciepła możliwa jest wszędzie tam, gdzie przez cały rok dostarczamy ciepło na potrzeby podgrzania ciepłej wody oraz wszędzie tam gdzie węzeł ciepłowniczy zaopatrzony jest w automatykę pogodową. W praktyce oznacza to, że prawie wszyscy mieszkańcy podłączeni do ciepła systemowego mogą skorzystać z naszej usługi prawie natychmiastowo.

Dostawę ciepła w zależności od temperatury na zewnątrz reguluje tzw. automatyka pogodowa. Jest to zespół urządzeń instalowanych w węźle cieplnym oraz na budynku, których zadaniem jest monitorowanie warunków pogodowych i uruchamianie jakościowej dostawy ciepła. Automatyka umożliwia błyskawiczne reagowanie na zmiany pogody i samoczynne uruchamianie dostawy ciepła, gdy temperatura spadnie poniżej określonego przez właściciela bądź administratora progu. Najczęściej ciepło jest włączane automatycznie, gdy temperatura spadnie poniżej 12 °C. Analogicznie, jeśli się ociepli, automatyka pogodowa zatrzyma dostawę ciepła.

Być może wydaje się, że dostawa ciepła niezależna od pory roku to ekskluzywna usługa, na którą stać tylko wybranych. Nic bardziej mylnego! W przypadku całorocznego korzystania z ogrzewania opłaty naliczane są tylko wówczas gdy automatyka pogodowa uruchamia dostawę ciepła i w domach sami zdecydujemy na skorzystanie z niego.

Z badań przeprowadzonych przez dostawców Ciepła Systemowego w różnych miastach wynika, że koszt całorocznej dostawy Ciepła Systemowego waha się w granicach 0,3-4,4% opłat za ogrzewanie w skali roku. Według szacunków dla mieszkania o powierzchni 50 m2, opłata za dodatkowe zużycie ciepła wynosić może od 1 zł do 11,50 zł miesięcznie.

Różnice w kosztach całorocznej dostawy ciepła wynikają z kilku czynników:

  • ustalenia progu dla automatyki pogodowej - im wyżej jest określona temperatura, tym rzadziej uruchamiana jest dostawa ciepła,
  • ustawienia termostatów przygrzejnikowych, o którym decyduje odbiorca w swoim mieszkaniu,
  • liczby dni, w których temperatura spada poniżej progu włączenia automatyki pogodowej,
  • stanu technicznego budynku i mieszkania - w zależności od stopnia zaizolowania obiektu, próg temperatury włączenia ogrzewania ustalany jest wyżej bądź niżej, co zwiększa lub zmniejsza liczbę dni z dostawą ciepła,
  • indywidualnego upodobania i skłonności w zakresie korzystania z ogrzewania.

Zaletami naszej usługi winne być oszczędności związane z:

  • podwyższony komfort cieplny w mieszkaniu,
  • nie zapłacisz wyższych rachunków za prąd z tytułu używania ogrzewania elektrycznego,
  • nie musisz inwestować w dodatkowe rozwiązania grzewcze. Nie będą Cie dotyczyły również koszty ewentualnego serwisu tych urządzeń,
  • eliminacja zagrożenia wynikająca ze stosowania niesprawnych dodatkowych urządzeń grzewczych.
  • Wszyscy wiemy, że ich stan i sposób użytkowania stwarzać mogą poważne zagrożenia dla mieszkańców i obiektów, duże dodatkowe oszczędności generowane są dzięki zachowywaniu suchej i dogrzanej bryły budynku.

Jest to szczególnie widoczne w perspektywie kilku lat.

Pamiętaj, za „ciepło z ogrzewania przez cały rok” zapłacisz tylko wtedy gdy będziesz go używać !