Istniejąca w Kościerzynie sieć ciepłownicza zasilana jest następujących źródeł ciepła:

  • Kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera 3, w której ciepło pochodzi ze spalania węgla kamiennego oraz współspalania biomasy pochodzenia leśnego
  • Kotłowni K-2 przy ul. Świętopełka, w której ciepło pochodzi ze spalania węgla kamiennego oraz biomasy pochodzenia leśnego; Kotłownia może pracować w okresie największego poboru mocy cieplnej w sezonie grzewczym lub w okresie letnim
  • Kotłowni K-3 przy ul. Piechowskiego 36, w której ciepło pochodzi ze spalania gazu ziemnego; Kotłownia może pracować w okresie największego poboru mocy cieplnej w sezonie grzewczym lub w okresie letnim.