We wrześniu 2007 roku zakończyliśmy bardzo ważny etap dla PWiKu i mieszkańców - została oddana do użytkowania nowa oczyszczalnia ścieków

Największy projekt w dziedzinie ochrony środowiska p.n. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie" dobiegł do szczęśliwego końca. Kanalizacja oraz oczyszczalnia ścieków działają już ku zadowoleniu mieszkańców Kościerzyny i środowiska naturalnego. Możemy sie pochwalić naprawdę nowoczesnym obiektem spełniajacym wszelkie wymogi przepisów i obowiazujących standardów. Chcielibyśmy równocześnie podziękować wszystkim zaangażowanym w projekt osobom, dzieki którym inwestycja zastała zakończona sukcesem.

Więcej informacji o technologii i rozwiązaniach umieścimy w przyszłości.