Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i miejscowości: Kościerzyna - Stare Nadleśnictwo, części miejscowości Kościerska Huta oraz części działek położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Klincz, na terenie Gminy Kościerzyna na okres 3 lat: od 07.03.2023 r. do 06.03.2024 r., od 06.03.2024 r. do 06.03.2025 r. oraz  od 07.03.2025 r. do 06.03.2026 r.

 

(ceny i stawki z 8% pod. VAT)

 

    Grupy taryfowe

Okres obowiązywania taryfy

Cena wody

Cena ścieków

stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie i odczyt wodomierza głównego/ wodomierza własnego/urządzenia pomiarowego

[zł/wodomierz-urządzenie/okres rozlicz]

Opłata abonamentowa za odczyt i rozliczenie wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą

[zł/odczyt]

od - do

zł/m3

zł/m3

rozliczenie w wersji papierowej

rozliczenie w wersji                       e-faktura

odczyt wodom. przez Spółkę

odczyt wodom. przez odbiorcę (e-bok)

   gospodarstwa domowe                                  

   (grupy 1-3)

07.03.2023 - 06.03.2024

3,61

9,45

4,26

1,08

3,32

0,54

07.03.2024 - 06.03.2025

3,49

8,78

4,36

1,08

3,39

0,54

07.03.2025 - 06.03.2026

3,50

8,75

4,36

1,08

3,39

0,54

   pozostali

   (grupa 4)

07.03.2023 - 06.03.2024

3,61

11,35

4,26

1,08

3,32

0,54

07.03.2024 - 06.03.2025

3,49

10,52

4,36

1,08

3,39

0,54

07.03.2025 - 06.03.2026

3,50

10,48

4,36

1,08

3,39

0,54

produkcja lub przetworzenie żywności  (produkty spożywcze) oraz zakłady kamieniarskie (grupa 5)

07.03.2023 - 06.03.2024

3,61

20,03

4,26

1,08

3,32

0,54

07.03.2024 - 06.03.2025

3,49

18,60

4,36

1,08

3,39

0,54

07.03.2025 - 06.03.2026

3,50

18,53

4,36

1,08

3,39

0,54

 

(ceny i stawki bez pod. VAT)

 

    Grupy taryfowe

Okres obowiązywania taryfy

Cena wody

Cena ścieków

stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie i odczyt wodomierza głównego/ wodomierza własnego/urządzenia pomiarowego

[zł/wodomierz-urządzenie/okres rozlicz]

Opłata abonamentowa za odczyt i rozliczenie wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą

[zł/odczyt]

od - do

zł/m3

zł/m3

rozliczenie w wersji papierowej

rozliczenie w wersji e-faktura

odczyt wodom. przez Spółkę

odczyt wodom. przez odbiorcę (e-bok)

   gospodarstwa domowe                                  

   (grupy 1-3)

07.03.2023 - 06.03.2024

3,34

8,75

3,94

1,00

3,07

0,50

07.03.2024 - 06.03.2025

3,23

8,13

4,04

1,00

3,14

0,50

07.03.2025 - 06.03.2026

3,24

8,10

4,04

1,00

3,14

0,50

   pozostali

   (grupa 4)

07.03.2023 - 06.03.2024

3,34

10,51

3,94

1,00

3,07

0,50

07.03.2024 - 06.03.2025

3,23

9,74

4,04

1,00

3,14

0,50

07.03.2025 - 06.03.2026

3,24

9,70

4,04

1,00

3,14

0,50

produkcja lub przetworzenie żywności  (produkty spożywcze) oraz zakłady kamieniarskie (grupa 5)

07.03.2023 - 06.03.2024

3,34

18,55

3,94

1,00

3,07

0,50

07.03.2024 - 06.03.2025

3,23

17,22

4,04

1,00

3,14

0,50

07.03.2025 - 06.03.2026

3,24

17,16

4,04

1,00

3,14

0,50

 

 https://www.kos-eko.pl/firma/wiadomosci/aktualnosci/674-nowa-taryfa-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-2

 

Załączniki:

PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Postanowienie o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji.pdf)Postanowienie o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji.pdf1092 kB02.03.202302.03.2023
Pobierz plik (decyzja Taryfa Wody Polskie.pdf)decyzja Taryfa Wody Polskie.pdf3044 kB02.03.202302.03.2023