PWiK „WODOCIĄGI KOŚCIERSKIE” SP Z O. O.

Od 02.01.2012 r. PWiK "Wodociągi Kościerskie" SP. z o. o. działa pod firmą:
Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o. o.

02.01.2012 r.

 

Spółka Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Kościerskie" Sp. z o. o. przejęła Zakład Energetyki Cieplnej "KOSPEC" Sp. z o. o.

1997

 

Przedsiębiorstwo komunalne ulega przekształceniu w jednoosobową spółkę gminy (spółkę prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością), której właścicielem udziałów w 100% jest Gmina Miejska Kościerzyna.

1991

 

Powstaje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) jako przedsiębiorstwo państwowe (komunalne).

1981

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku zostaje przekształcone w dwa odrębne Okręgowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (OPW i K) w Gdańsku i w Gdyni. Zakład Eksploatacyjny w Kościerzynie zostaje włączony do OPW i K w Gdyni.

1975

 

Jako "Zakład Eksploatacji" w Kościerzynie włączony zostaje do gdyńskiego oddziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku.

1974

 

Przy Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kościerzynie funkcjonuje dział wodociągów i kanalizacji.

 

ZEC KOSPEC SP. Z O. O.

Od 02.01.2012 r. PWiK "Wodociągi Kościerskie" SP. z o. o. działa pod firmą:
Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o. o.

02.01.2012 r.

 

Spółka Zakład Energetyki Cieplnej "KOSPEC" została przejęta przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Kościerskie" Sp. z o. o.

1992

 

Powstaje Zakład Energetyki Cieplnej "KOSPEC" jako przedsiębiorstwo państwowe (komunalne).

1983

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdańsku wyodrębnia w swojej strukturze Zakład Energetyki Cieplnej Kościerzyna

1975

 

Działalność ciepłowniczą prowadzi Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdańsku Rejon Kościerzyna-Kartuzy

 

FILM - Historia Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o. o.

FILM - Kościerzyna "z lotu ptaka"