Płatności z tytułu zaopatrzenia w ciepło prosimy uiszczać na rachunek podany na fakturze.