Informacja za 2023 r.

o wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych (wi)

 

Na podstawie załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (tekst jednolity w Obwieszczeniu MKiŚ z dnia 22 maja 2023 r Dz.U. 1220/2023), Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o. o. w Kościerzynie przekazuje informację dotyczącą wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła dostarczanego z miejskiego systemu ciepłowniczego.

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DLA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH (WI) WYNOSI  1,061.

Struktura paliw zużywanych do wytworzenia ciepła w 2023 r.:

90,81% węgiel kamienny; 9,19% biomasa oraz gaz ziemny 0,0%.

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła wykorzystuje się przy obliczaniu wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną EP, która jest podstawą do obliczania  charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku.