Informacja za 2023 r.

o wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej (Wp,c)

 

Na podstawie załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (tekst jednolity w Obwieszczeniu MKiŚ z dnia 22 maja 2023 r Dz.U. 1220/2023), Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o. o. w Kościerzynie przekazuje informację dotyczącą wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła dostarczanego do odbiorców końcowych z miejskiego systemu ciepłowniczego.

  

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ DLA SIECI CIEPLNEJ W ROKU 2023 R (Wp,c) WYNOSI  1,396.

Struktura paliw zużywanych do wytworzenia ciepła w 2023 r.:

90,81% węgiel kamienny; 9,19% biomasa oraz gaz ziemny 0,0%.

Struktura energii chemicznej w wytworzeniu ciepła w 2023 r.:

95,75% węgiel kamienny; 4,25% biomasa oraz gaz ziemny 0,0%.

 

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła wykorzystuje się przy obliczaniu wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną EP, która jest podstawą do obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku.