Płatności za dostarczenie wody prosimy uiszczać na rachunek podany na fakturze.