Działalność przedsiębiorstwa Spółki opiera się na funkcjonowaniu pionów organizacyjnych i komórek.

W spółce funkcjonują następujące piony i komórki organizacyjne:

  • Pion Produkcji Wody i Oczyszczania Ścieków,
  • Pion Produkcji Ciepła,
  • Pion Eksploatacji i Budowy Sieci C.O. i Wod-Kan,
  • Pion Finansowo-Księgowy,
  • Pion Organizacyjny,
  • komórka Biuro Obsługi Klienta

Spółką zarządza jednoosobowo Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki.

Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Spółki  podlegają bezpośrednio:

  1. Dyrektor Techniczny i Rozwoju i jego zespół obejmujący Pion Produkcji Wody i Oczyszczania Ścieków w skład którego wchodzą: Stacja Wodociągowa, Oczyszczalnia Ścieków, Kompostownia i Przepompownie Ścieków, Pion produkcji ciepła w skład którego wchodzą Źródło Ciepła-Kotłownie i Węzły ciepłownicze, Pion Eksploatacji i Budowy Sieci C.O. i Wod-Kan oraz komórkę Biuro Obsługi Klienta.
  2. Główny Księgowy i jego zespół obejmujący Pion Finansowo-Księgowy w skład którego wchodzą: Księgowość i Gospodarka majątkiem.
  3. Kierownik Pionu Organizacyjnego i jego zespół obejmujący: Kadry, Ochronę danych osobowych oraz Obsługę prawną organów spółki.