Poniżej udostępniamy plan inwestycyjny dotyczący sieci wod-kan w Kościerzynie. 

Plan również dostępny do pobrania:

 

Uchwała nr XXXVII/349/21 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023”

https://bip.koscierzyna.gda.pl/fls/bip_pliki/2021_04/BIPF5C11C0ECBEFCBZ/XXXVII_349_21.pdf

 

 

 

  W przypadku szczegółowych pytań o planowaną budowę sieci prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.