Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym ZAM-7/2021 na wykonanie zadania pn.: "Wdrożenie systemu GIS" dla projektu pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej"

Duży krok KOS-EKO na drodze transformacji energetycznej

W dniu 25 listopada 2021 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. została podpisana umowa na wykonanie przedsięwzięcia pn. „Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1 w Kościerzynie”.

Umowę podpisano z wykonawcą wyłonionym w ramach zapytania ofertowego numer ZAM-6/2021 tj.: Konsorcjum: MIKO-TECH Sp. z o.o.

...

 

Odpowiedź nr 2 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-7/2021 - na wykonanie zadania pn.: „Wdrożenie systemu GIS” dla projektu pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

 

 

Odpowiedź nr 1 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-7/2021 - na wykonanie zadania pn.: „Wdrożenie systemu GIS” dla projektu pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

 

Ogłoszenie nr 2021-356-74614 z dnia 19.10.2021 r.

Zapytanie ofertowe numer ZAM-7/2021

 na wykonanie zadania pn.: „Wdrożenie systemu GIS” dla projektu pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej

 

prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie „Regulaminu udzielania

...

W załączniku Protokół z otwarcia ofert postepowania o udzielenie zamówienia ZAM-6/2021 - „Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1 w  Kościerzynie"

Odpowiedź nr 14 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-6/2021 - „Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1 w  Kościerzynie".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego. 

Strona 1 z 8