W dniu 27.04.2021 r. Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” SP. z o. o. przy udziale Inżyniera Kontraktu - Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o. o. przekazał Wykonawcy – HMK Sp. z o. o. teren budowy na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla projektu finansowego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków  w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”.

Podpisanie protokołu przekazania

...

 

W dniu 26 kwietnia 2021 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla projektu finansowego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”.

Umowę o podpisano z wykonawcą wyłonionym w ramach zapytania ofertowego numer ZAM-7/2021 -

...

W załączniku Protokół z otwarcia ofert postepowania o udzielenie zamówienia ZAM-7/2020 związany z realizacją projektu pt. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej"

 

 

 

 

Odpowiedź nr 10 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-7/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

 

Odpowiedź nr 9 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-7/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

 

Odpowiedź nr 8 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-7/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

 

Odpowiedź nr 7 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-7/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego wraz z załącznikami.

 

Odpowiedź nr 6 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-7/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

Strona 1 z 6