Informacja za 2023 r.

o strukturze paliw oraz wpływu wytwarzania ciepła sprzedanego na środowisko w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów

 

Na podstawie § 23 ust. 3  rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.  w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16 z 2007 r., poz. 92), Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o. o. w Kościerzynie przekazuje informację na temat struktury paliw zużytych do wytworzenia ciepła sprzedanego wraz z informacją o wpływie wytworzonego ciepła na środowisko naturalne.

 

Struktura paliw zużywanych do wytworzenia ciepła sprzedanego

 

Wpływ wytwarzania ciepła sprzedanego na środowisko w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów

 

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii cieplnej na środowisko

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

[Mg/MWh]

www.kos-eko.pl

0,410493

0,001533

0,000881

0,000075

0,000000

 

MPI KOS-EKO, nie przekraczała dopuszczalnych standardów emisyjnych dla pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu.