Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury

„KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie

zatrudni 

Specjalistę ds. obsługi sekretariatu

Miejsce pracy: Kościerzyna

 

Zadania: 

  • Bieżąca obsługa sekretariatu
  • Prowadzenie  elektronicznej ewidencji dokumentacji wpływającej
...

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Co roku 22 marca obchodzimy  Światowy Dzień Wody.

Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku. Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w  Rio de Janeiro w Brazylii,  w ramach Agendy 21. Powodem jego ustanowienia był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody

...

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. uzyskało dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na realizację projektu pod tytułem „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy Monter sieci.”

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ramach zadania: „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy

...

Informacja za 2023 r. o bieżącym stanie sieci ciepłowniczej

 

 Na podstawie § 23 ust. 1  rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16 z 2007 r., poz. 92), Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o. o. w Kościerzynie przekazuje informację techniczną o bieżącym stanie sieci

...

 

Informacja z postępu prac nad realizacją projektu pn.„Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1 w Kościerzynie”.

 

-  okres lipiec - sierpień 2023 r.

Wideo      kogeneracja gazowa

 

-  okres sierpień - wrzesień 2023

...

Szanowni klienci,

informujemy, że przystąpiliśmy do wymiany wodomierzy i ciepłomierzy, których okres legalizacji dobiega końca.

W związku z powyższym od sierpnia br. stopniowo będziemy wymieniać liczniki w Państwa domach.

Wodomierze mierzące zużycie wody i ciepłomierze mierzące ilość zużytego ciepła wymieniane są na koszt Spółki.

Natomiast

...

Uruchomienie przegrzewu wewnętrznych instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. w Kościerzynie, w nawiązaniu do pisma Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 24.08.2023r. otrzymanego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kościerzynie w dniu 25.08.2023r.

...

Komunikat MPI KOS-EKO Spółka z o.o. w Kościerzynie

dodatkowo wyjaśniający wprowadzenie nowej VII taryfy dla ciepła od 1 czerwca 2023 r.

 

 MPI KOS-EKO, w związku z pytaniami dotyczącymi zmiany zastosowanych cen i stawek opłat wprowadzonych do rozliczenia i stosowania z odbiorcami ciepła systemowego od 1 czerwca 2023 r. wyjaśniamy, co

...

 

Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w Kotłowni K-1 w Kościerzynie

Miło nam poinformować, że 11 lipca na terenie naszej kotłowni zamontowany został kogenerator gazowy.
W ramach projektu pn.: „Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową
w Kotłowni K-1 w Kościerzynie
  planowana jest instalacja dwóch agregatów kogeneracyjnych

...

Strona 1 z 25