Szanowni klienci,

informujemy, że przystąpiliśmy do wymiany wodomierzy i ciepłomierzy, których okres legalizacji dobiega końca.

W związku z powyższym od pierwszych dni lutego br. stopniowo będziemy wymieniać liczniki w Państwa domach.

Wodomierze mierzące zużycie wody i ciepłomierze mierzące ilość zużytego ciepła wymieniane są na koszt Spółki.

Natomiast wodomierze mierzące wodę bezpowrotnie zużytą, tzw. „wodomierze ogrodowe”, wymieniane są  przez klienta na

...

Ciepło systemowe MPI KOS-EKO z certyfikatem

Z sukcesem zakończył się proces aktualizacji certyfikacji kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera 3 wytwarzające ciepło systemowe dla Kościerzyny.

Certyfikacja źródła ciepła, wg opracowanego w Instytucie Certyfikacji Emisji Budynków Spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie, polega na weryfikacji urządzeń i wzajemnego porównywania w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dokumentem potwierdzającym jakość źródła oraz

...

W dniu 19 stycznia 2023 r. w Kościerzynie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinasowanie w formie dotacji dla projektów pn. : „Konwersja węglowych źródeł ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w Kotłowni K-1 w Kościerzynie”. Zakres projektu dofinansowanego w Kościerzynie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmuje instalację wysokosprawnych gazowych agregatów kogeneracyjnych, tj. 3x1,2 MWe w K-1 oraz w obiekcie oczyszczalni ścieków i 1x0,999 MWe wraz

...

Stosowanie przez MPI KOS-EKO dotychczasowej taryfy dla ciepła odbywa się na podstawie art. 47 ust. 2c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1385)

 2c.  W przypadku upływu okresu, na jaki została ustalona taryfa, do dnia wejścia w życie nowej taryfy stosuje się taryfę dotychczasową, jeżeli:

1)  decyzja Prezesa URE nie została wydana albo

2)  toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa URE

Zgodnie z tą regulacją,

...

Ze składu węglowego, zlokalizowanego na terenie kościerskiej kotłowni, ruszyły pierwsze dostawy opału – zgodnie z kolejnością przyjmowanych zgłoszeń i wniesionych opłat.  

Przypomnijmy, kościerski samorząd włączył się w proces zakupu i dystrybucji węgla na potrzeby mieszkańców. Zgodnie z zapisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych miasto sprzedaje go w kwocie 2 tys. zł za tonę.

Więcej informacji pod adresem:

...

OGRZEWAJ MĄDRZE - Nie marnujmy ciepła – 20 porad jak oszczędzać ciepło

Żeby nie marnować, nie trzeba wiele. Wystarczy nieco zmienić nawyki. Jeśli każdy z nas zmieni się choć trochę, razem możemy osiągnąć realne efekty. Nauczyliśmy się nie marnować wody i prądu. Potrafimy segregować odpady. Najwyższy czas racjonalnie korzystać także z ciepła. Żeby kontrolować temperaturę w mieszkaniu, nie trzeba wielkich

...

Finansowe wsparcie dla odbiorców wskazanych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z dnia 19.09.2022 r. poz. 1967)

  

MPI „KOS-EKO” Sp. z o.o., przedstawia do zapoznania się, wypełnienia i dostarczenia do siedziby Spółki dwa wzory oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła celem skorzystania z ustawowego wsparcia finansowego do ceny wytworzenia z

...

Strona 1 z 23