Z przyjemnością informujemy, że konkurs dedykowany dla klas 4-5 oraz 6-7 szkół podstawowych został rozstrzygnięty!

Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach:

  1. konkurs plastyczny dla klas 4-5 pn. "Śmieci w sieci" dotyczący problematyki oczyszczania ścieków, w tym szczególnie negatywnych skutków wrzucania do kanalizacji odpadów do niej nieprzeznaczonych oraz;
  1. konkurs dla klas 6-7 będący testem z wiedzy o produkcji i uzdatnianiu wody oraz o
...

              

 

Ogłaszamy konkurs !!!

Konkurs plastyczny dla klas 4-5 pn. "Śmieci w sieci" dotyczący problematyki oczyszczania ścieków, w tym szczególnie negatywnych skutków wrzucania do kanalizacji odpadów do niej nieprzeznaczonych.

Konkurs dla klas 6-7 będący testem z wiedzy o produkcji i uzdatnianiu wody oraz o

...

INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN MAKSYMALNYCH

W OKRESIE 01.03.2023-31.12.2023

 

(art. 59a ust. 1 ww. ustawy z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295))

 

W dniu 15 lutego 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 8

...

W dniu 15 lutego 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295), która na okres od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wprowadza nowy mechanizm mający na celu ograniczenie wzrostu cen ciepła dla odbiorców.

 

Miejskie

...

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. w Kościerzynie informuje, iż Decyzją nr GD.RZT.70.97.7.2022/D.DW Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z dnia 17 lutego 2023 r. nastąpiło skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz została zatwierdzona

...

 

Informacja dla klientów związana z systemem wsparcia wprowadzonym ustawą z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) i jej nowelizacją z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 295)

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN MAKSYMALNYCH W OKRESIE 01.03.2023 - 31.12.2023

W okresie od 1 marca 2023 do 31 grudnia 2023 obowiązuje system

...

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. oferuje wykonanie usługi odśnieżania placów, dróg dojazdowych, parkingów.

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem. Zajmujemy się zarówno prywatnymi posesjami, jak i firmowymi. Poza odśnieżaniem istnieje możliwość posypywania solą lub mieszanką sól-piasek.

Cena usługi za odśnieżania dróg, placów, parkingów ( pojazd mechaniczny z pługiem) wynosi 150 zł/h netto.

Możliwość posypywania solą lub mieszanką soli z

...

Szanowni klienci,

informujemy, że przystąpiliśmy do wymiany wodomierzy i ciepłomierzy, których okres legalizacji dobiega końca.

W związku z powyższym od pierwszych dni lutego br. stopniowo będziemy wymieniać liczniki w Państwa domach.

Wodomierze mierzące zużycie wody i ciepłomierze mierzące ilość zużytego ciepła wymieniane są na koszt Spółki.

Natomiast wodomierze mierzące wodę bezpowrotnie zużytą, tzw. „wodomierze ogrodowe”, wymieniane są  przez klienta na

...

Ciepło systemowe MPI KOS-EKO z certyfikatem

Z sukcesem zakończył się proces aktualizacji certyfikacji kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera 3 wytwarzające ciepło systemowe dla Kościerzyny.

Certyfikacja źródła ciepła, wg opracowanego w Instytucie Certyfikacji Emisji Budynków Spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie, polega na weryfikacji urządzeń i wzajemnego porównywania w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dokumentem potwierdzającym jakość źródła oraz

...

W dniu 19 stycznia 2023 r. w Kościerzynie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinasowanie w formie dotacji dla projektów pn. : „Konwersja węglowych źródeł ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w Kotłowni K-1 w Kościerzynie”. Zakres projektu dofinansowanego w Kościerzynie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmuje instalację wysokosprawnych gazowych agregatów kogeneracyjnych, tj. 3x1,2 MWe w K-1 oraz w obiekcie oczyszczalni ścieków i 1x0,999 MWe wraz

...

Strona 2 z 25