Odpowiedź nr 4 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-7/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

Szanowni klienci,

informujemy, że pomimo pandemii koronawirusa, spoczywa na nas obowiązek wymiany wodomierzy, których okres legalizacji dobiega końca.

W związku z powyższym od 11 stycznia 2021 r. stopniowo będziemy wymieniać liczniki  w Państwa domach.

Przed wymianą wodomierzy pracownik Spółki skontaktuje się z osobami, u których ma być przeprowadzona wymiana licznika. Z uwagi na bezpieczeństwo zarówno Państwa jak i  pracowników Spółki, przeprowadzona zostanie

...

 

Odpowiedź nr 3 na pytanie Wykonawcy do zapytania ofertowego ZAM-7/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

 

Odpowiedź nr 2 na pytanie Wykonawcy do zapytania ofertowego ZAM-7/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

 

Odpowiedź nr 1 na pytanie Wykonawcy do zapytania ofertowego ZAM-7/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.


Dodatkowo link do pobrania przedmiarów w wersji edytowalnej:

...

 

Zapytanie ofertowe numer ZAM-7/2020

na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej

 

prowadzone zgodnie z zasadą

...

Informujemy, iż w ostatnim czasie została oddana do użytkowania zainstalowana w kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera 3 nowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,98 kW. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach zadania pn.: „Rozwój ciepła systemowego przyjazny dla środowiska – budowa instalacji fotowoltaicznej w K-1”.

Jest to kolejny etap znacznych zmian w ramach działalności

...

Szanowni odbiorcy ciepła systemowego,

Transformacja energii w MPI KOS-EKO. Spotkanie przedstawicieli powiatów Kościerzyny i Marburg-Biedenkopf (RFN) w kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera 3

Od ponad 15 lat przedstawiciele powiatu kościerskiego i Marburg-Biedenkopf rozmawiają o energii odnawialnej na zorganizowanych forach energetycznych. W niemieckim powiecie i okręgu Hesji od wielu lat wzmocnia regionalną wartość gospodarczą, instalując

...

Szanowni Klienci,

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. informuje, że w okresie:
od 29 września 2020 r. do 01 października 2020 r.planowana jest przerwa w dostawie ciepła i brak dostawy ciepłej wody użytkowej do Państwa budynków.

Przerwa dotyczy budynków:

- ul. Moniuszki 5,7,9,11,13,15,17,22,22a,24,32

-ul. Małcużyńskiego 12

Planowana przerwa technologiczna w dostawie ciepła i ciepłej wody użytkowej ma

...

Strona 10 z 25