Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, iż w dniu 16 lipca 2020 r. przeprowadzaliśmy konieczne prace serwisowe w kotłowni K-1. Przeglądy dokonywane są cyklicznie i polegają między innymi na badaniu szczelności instalacji odpylania.

Efektem wizualnym naszych działań był różowy dym.

Dementujemy zatem, jakoby opisywane zjawisko, miało coś wspólnego z ogłoszeniem wyboru nowego prezesa😉.

...

Odpowiedzi nr 3 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-5/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

Odpowiedzi nr 2 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-5/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.
Dodatkowo link do pobrania kosztorysów w wersji edytowalnej:
https://mega.nz/folder/f4ZRxYgA#SF56B3EjaswdT5S6Do6YgA

Odpowiedzi nr 1 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-5/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury  "KOS-EKO" Sp .z o. o.w Kościerzynie przyjęło wyzwanie Straży Miejskiej i Gminnej Kościerzyny a tym samym przyłączyło się do akcji #gaszynchallenge.

Zasady są proste: kto zrobi 10 pompek (lub 10 przysiadów) - wpłaca po 5 złotych.  Kto nie zrobi - wpłaca po 10 zł. 

 

Biorąc udział w wyzwaniu wsparliśmy, jako Spółka, Olusia z Czarnej Wody.

Zachęcamy wszystkich do wsparcia tej zbiórki poprzez wpłaty na stronie: ...

Ogłoszenie  

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 43/17 oraz nr 58/5 zlokalizowanych w obrębie 08 w jednostce ewidencyjnej Kościerzyna

Szanowni klienci,

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. informuje, że od dnia 6 maja 2020 r. ponownie otwiera Biuro Obsługi Klienta.

Ze względu na zagrożenie zarażeniem koronawirusem, obsługa klienta będzie realizowana z zachowaniem wzmożonych zasad bezpieczeństwa.

Klienci wpuszczani będą pojedynczo, po zgłoszeniu swojej wizyty

...

 

Szanowni Klienci,

staramy się w jak najlepszy sposób wypełniać zadania z zakresu dostarczania wody, ciepła i  odprowadzania  ścieków.

Bez pomocy z Państwa strony nie będzie to jednak możliwe. Nie będziemy w stanie zapewnić bezawaryjnego odbioru ścieków, jeżeli toaleta będzie traktowana jak śmietnik.
Niejednokrotnie już, nasi pracownicy kierowani byli do prac, związanych z usuwaniem zatorów w kanalizacji sanitarnej. Często odbywało się to po godzinach

...

Decyzją Ministerstwa Zdrowia Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie ma zostać przekształcony w szpital zakaźny. Zgodnie z art. 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2019r., poz. 1437),
ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie mogą zawierać chorobotwórczych drobnoustrojów pochodzących z obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne. Instalacja szpitala nie była przygotowana do neutralizacji własnych ścieków, zanim trafią one do

...

Strona 10 z 23