SZANOWNI KLIENCI 

...

 

Odpowiedź nr 2 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-7/2021 - na wykonanie zadania pn.: „Wdrożenie systemu GIS” dla projektu pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

 

 

Odpowiedź nr 1 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-7/2021 - na wykonanie zadania pn.: „Wdrożenie systemu GIS” dla projektu pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

 

Ogłoszenie nr 2021-356-74614 z dnia 19.10.2021 r.

Zapytanie ofertowe numer ZAM-7/2021

 na wykonanie zadania pn.: „Wdrożenie systemu GIS” dla projektu pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej

 

prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie „Regulaminu udzielania

...

W załączniku Protokół z otwarcia ofert postepowania o udzielenie zamówienia ZAM-6/2021 - „Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1 w  Kościerzynie"

Odpowiedź nr 14 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-6/2021 - „Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1 w  Kościerzynie".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

Strona 5 z 25