W załączniku odpowiedź na pytanie Wykonawcy do zapytania ofertowego nr ZAM-6/2021: „Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1 w Kościerzynie.

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr ZAM-6/2021: „Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1 w Kościerzynie

Odpowiedzi na zapytania z dnia 11.08.2021 r. i 12.08.2021 r. 

W linku 

https://mega.nz/folder/r9lRHIKS#dc-lGDNAuAH08mRIroOUOQ

znajdują się następujące pliki w formie edytowalnej:

SWZ_załącznik nr

...

Zapytanie ofertowe numer ZAM-6/2021 dla zadania pn.: „Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1 w Kościerzynie”

prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość przekracza 130 000 złotych i jest jednocześnie niższa od progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm).

 

 

...

Nasza Spółka wzorem wielu innych, kierujących się głosem ekologów, zainwestowała w łąkę kwietną. Setki kwiatów posialiśmy na terenie Stacji Wodociągowej. Nasza woda uzdatniana jest w kolorowym, pachnącym kwiatami miejscu.

Łąka kwietna nie tylko cieszy oko, ale stwarza też lokalnej faunie środowisko dla życia, zwiększa bioróżnorodność. Setki pszczół zbiera u nas pyłek kwiatowy. Może jakaś kropla złocistego miodu wielokwiatowego pochodzi z naszej łąki…. Kolorowe, pachnące kwiaty

...

Mecze reprezentacji Polski na UEFA EURO 2020 budziły w kibicach szereg emocji. Jako Spółka wodociągowa mogliśmy bez pudła, obserwując monitory komputerów sterujących na stacji uzdatniania wody, obstawiać… czy to któraś z części meczu czy przerwa. W ciągu kilkudziesięciu sekund zapotrzebowanie na wodę albo znacząco spadało- w trakcie gry, albo wzrastało podczas przerwy. Niestety wyników meczu nie dało się w ten sposób przewidzieć😊

Strona 5 z 23