Ciepło systemowe MPI KOS-EKO z certyfikatem

Z sukcesem zakończył się proces aktualizacji certyfikacji kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera 3 wytwarzające ciepło systemowe dla Kościerzyny.

Certyfikacja źródła ciepła, wg opracowanego w Instytucie Certyfikacji Emisji Budynków Spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie, polega na weryfikacji urządzeń i wzajemnego porównywania w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dokumentem potwierdzającym jakość źródła oraz budynku jest certyfikat oraz znak jakości PreQurs.

Poświadczone certyfikaty wskazują, iż:

 • wytwarzane ciepło w MPI KOS-EKO w ocenie niskiej emisji są utrzymane jako NE (nie emisyjne) w zakresie całkowitej emisji pyłów zawieszonych (TSP), benzo(a)pirenu (B(a)P) oraz emisji dwutlenku węgla (CO2), który nie jest niebezpieczny, ale stanowi gaz cieplarniany, oraz
 • potwierdzone zostały krajowe klasy redukcji i krotności obniżenia ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza ciepła systemowego w odniesieniu do referencyjnej, lokalnej kotłowni węglowej w zakresie emisji:
  • całkowitej emisji pyłów zawieszonych z 22,5 krotności w 2017 do bieżącej 34,9
  • benzo(a)pirenu z 5,52 do 6,00 krotności obniżenia emisji
  • dwutlenku węgla z 1,00 do 1,22 krotności obniżenia emisji
  • dwutlenku siarki z 2,61 do 3,91 krotności obniżenia emisji
  • tlenków azotu z 1,07 do 1,38 krotności obniżenia emisji oraz
  • tlenku węgla z 13,9 do 15,5 krotności obniżenia emisji, a ponadto
 • uzyskany znak źródła: NO SMOG
 • udział energii odnawialnej: 0,21% i 0,10%

 

Otrzymane certyfikaty nr PL-KR 000156 LE/12/2022