Procedura Koszty
KROK 1 Wystąpienie do KOS-EKO z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia, wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do dysponowania nieruchomością. Brak kosztów dla odbiorcy oraz możliwość rezygnacji z podłączenia do sieci
KROK 2 Wydanie przez KOS-EKO warunków przyłączenia wraz z umową przyłączenia do sieci
KROK 3 Podpisanie umowy przyłączeniowej i podłączenie do sieci Brak kosztów dla odbiorcy
KROK 4 Budowa przyłącza wraz z węzłem ciepłowniczym oraz połączenie po wysokich parametrach  Opłata przyłączeniowa zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz pokrycie kosztu węzła ciepłowniczego oraz koszt połączenia po wysokich parametrach
KROK 5 Odbiór przyłącza i podpisanie umowy sprzedaży ciepła Opłaty za ciepło, możliwość rozwiązania umowy z wypowiedzeniem