Zaletami ciepła sieciowego produkowanego przez MPI KOS-EKO są:

  • najwyższa jakość, czyli właściwa temperatura tzn. taka, która zapewnia odpowiedni komfort cieplny i nie powoduje zbyt dużego zużycia energii. Funkcję tę realizują elektroniczne układy regulacji i sterowania zwane automatyką pogodową;
  • stabilne ceny. Dbamy, o to by zmiany cen były jak najmniejsze. Nasza spółka prowadząc odpowiednią politykę optymalizacji kosztów produkcji dokłada starań, aby ceny wytwarzania ciepła utrzymywały się co roku na podobnym poziomie;
  • bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Ciepło sieciowe jest bezobsługowe, czynnikiem grzewczym jest woda, nie ma kontaktu z otwartym płomieniem, nie ma więc zagrożenia wybuchem, zatrucia czy porażenia;
  • niezawodność dostaw. Korzystając z ciepła sieciowego otrzymuje pewność dostarczania ciepła;
  • ekologia. W miejscu, w którym korzysta się z ciepła sieciowego czy to w bloku czy też domku jednorodzinnym, nie ma emisji zanieczyszczeń. Natomiast tutaj gdzie produkujemy ciepło, proces ten podlega surowym normom ochrony środowiska.
  • dodatkowo: Budynki zasilane ciepłem systemowym dostarczanym przez KOS-EKO są neutralne w zakresie niskiej emisji gdyż w zasadzie budynki te nie potrzebują  komina. Zgodnie z procedurą certyfikacji nabywają one w porozumieniu z jednostką certyfikującą prawo do posługiwania się kopią certyfikatów PreQurs przyznanych KOS-EKO oraz prawo do zewnętrznego oznakowania budynków znakiem typu „NO SMOG”,informujący najbliższe otoczenie o neutralności budynku zasilanego ciepłem systemowym MPI KOS-EKO w zakresie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza.