Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. w Kościerzynie
ul. Strzelecka 30A
83-400 Kościerzyna

tel.:     58 686 30 80
fax.:    58 686 46 08

adres e-mail:     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny pracy spółki:

Pn               00 - 16 30

Wt - Pt        00 - 15 00

         

 

Pliki do pobrania

Ciepło:

PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (VII_taryfa_dla_ciepła_08.05.2023_BB_URE_Ciepło_264_2023_2452.pdf)Taryfa dla ciepła2 MB2023-05-092023-05-09
Pobierz plik (wniosek  przyłączenia do sieci ciepłowniczej.pdf)wniosek przyłączenia do sieci ciepłowniczej187 kB2018-07-092024-01-19
Pobierz plik (Oświadczenie.pdf)Oświadczenie233 kB2017-12-282022-11-07
Pobierz plik (wniosek o warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej (31).pdf)Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej631 kB2017-05-112023-02-03

Woda:

PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Oświadczenie procentowy udział zużycia.pdf)Oświadczenie procentowy udział zużycia108 kB2020-09-102020-09-10
Pobierz plik (wniosek o zawracie umowy Nowy.pdf)Wniosek o zawarcie umowy z nowym odbiorcą314 kB2020-09-032020-09-03
Pobierz plik (zlecenie- zawiadomienie.pdf)zlecenie- zawiadomienie586 kB2020-04-212020-06-24
Pobierz plik (Wniosek na wodomierz dodatkowy.pdf)Wniosek na wodomierz dodatkowy793 kB2020-02-202020-09-03
Pobierz plik (regulamin wodkan.pdf)Nowy regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków284 kB2018-10-262022-01-18
Pobierz plik (deklaracja.pdf)deklaracja podawania stanu wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą585 kB2018-06-212018-09-06
Pobierz plik (Wniosek o odbiór końcowy W i KS.pdf)Wniosek o odbiór końcowy668 kB2017-12-282018-06-21
Pobierz plik (Wniosek o uzgodnienie zaopiniowanie dok. technicznej.pdf)Wniosek o uzgodnienie zaopiniowanie dokumentacji technicznej232 kB2017-05-112021-10-19
Pobierz plik (GD.RZT.70.217.7.2021.D.JM.pdf)Taryfa 2021-202416 MB2017-05-112021-07-27
Pobierz plik (Wniosek o warunki przyłączenia do sieci wod-kan-deszcz.pdf)Wniosek o nieodpłatne określenie warunków technicznych przyłączenia227 kB2017-05-112021-10-19
Pobierz plik (wnoisek o zapewnienie dostawy wody i odbiór ścieków.pdf)Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbiór ścieków223 kB2017-05-112021-10-19
Pobierz plik (zlecenie_wodomierz_ekspertyza.pdf)Zlecenie ekspertyzy wodomierza67 kB2017-05-112017-05-11

Kanalizacja:

PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Oświadczenie procentowy udział zużycia.pdf)Oświadczenie procentowy udział zużycia108 kB2020-09-102020-09-10
Pobierz plik (zlecenie- zawiadomienie.pdf)Zlecenie - zawiadomienie o prowadzonych pracach586 kB2020-04-212020-09-03
Pobierz plik (wniosek o zawracie umowy Nowy.pdf)Wniosek o zawarcie umowy z nowym odbiorcą314 kB2020-03-122020-09-03
Pobierz plik (regulamin wodkan.pdf)Nowy regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków284 kB2018-10-262022-01-18
Pobierz plik (Wniosek o odbiór końcowy W i KS.pdf)Wniosek o odbiór końcowy668 kB2017-12-282018-06-21
Pobierz plik (oswiadczenie-o-posiadanym-prawie-wod-kan.pdf)Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości90 kB2017-12-282017-12-28
Pobierz plik (Wniosek o uzgodnienie zaopiniowanie dok. technicznej.pdf)Wniosek o uzgodnienie zaopiniowanie dokumentacji technicznej232 kB2017-12-282021-10-19
Pobierz plik (Wniosek o warunki przyłączenia do sieci wod-kan-deszcz.pdf)Wniosek o nieodpłatne określenie warunków technicznych przyłączenia227 kB2017-05-112021-10-19
Pobierz plik (GD.RZT.70.217.7.2021.D.JM.pdf)Taryfa 2021-202416 MB2017-05-112021-07-27
Pobierz plik (informacja_o_zbiornikach_bezodpywowych.pdf)Informacja o zbiornikach bezodpywowych265 kB2017-05-112017-05-11
Pobierz plik (wnoisek o zapewnienie dostawy wody i odbiór ścieków.pdf)Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbiór ścieków223 kB2017-05-112021-10-19

eBok:

PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (deklaracja.pdf)deklaracja podawania stanu wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą585 kB2018-09-062018-09-06
Pobierz plik (Formularz wycofania zgody na wystawianie i udostępnienia e-FAKTURY.pdf)Formularz wycofania zgody na wystawianie i udostępnienia e-FAKTURY567 kB2018-09-062018-09-06
Pobierz plik (Zmiana adresu e-mail dla zgody na wystawianie i udostępnianie e-faktur.pdf)Zmiana adresu e-mail dla zgody na wystawianie i udostępnianie e-faktur564 kB2018-08-212018-08-21
Pobierz plik (Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.pdf)Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej884 kB2018-07-252018-07-25
Pobierz plik (Regulamin Ebok.pdf)Regulamin Ebok3 MB2018-07-252018-07-25


Formularz zgody na EFAKTURĘ

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.

Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej

Oświadczam, że zgodnie z art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 ze zm), niniejszym wyrażam zgodę na wystawianie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w formie elektronicznej faktur z tytułu usług świadczonych na naszą rzecz.

Akceptuję, że faktury/duplikatu faktury/korekty faktury z tytułu usług świadczonych na naszą rzecz mogą być wystawiane w postaci pliku zapisanego w formacie PDF (portable document format) i przesyłane do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) z adresu: sprzedaż@kos-eko.pl.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że:

1. Zmiana adresu e-mail przeznaczonego do otrzymywania faktur elektronicznych wystawianych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. wymaga powiadomienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o.. w formie pisemnej. Zmiana adresu e-mail nastąpi od następnego okresu rozliczeniowego, w którym Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. otrzyma stosowne zawiadomienie.

2. W przypadku nie poinformowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. o zmianie adresu e-mail, Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o.. nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie wystawionej faktury.

3. Za dzień dostarczenia Odbiorcy usług faktury (korekty faktury oraz duplikatu faktury) wystawionej w formie elektronicznej przez Dostawcę usług będzie uznawany dzień wysłania Faktury na e-mail Odbiorcy.

4. MPI KOS-EKO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne oprogramowania lub sprzętu komputerowego, z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają odbiorcy korzystanie z usługi, a także z przyczyn spowodowanych okolicznościami na które MPI KOS-EKO nie miało wpływu mimo zachowania należytej staranności.

5. Niniejsza zgoda nie wyłącza prawa Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

6. Niniejsza zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej może zostać w każdym momencie cofnięta. W przypadku cofnięcia zgody kolejne faktury będą wystawiane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w formie papierowej, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. otrzyma oświadczenie o cofnięciu zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościerzynie, moich danych osobowych w celu wykonania niniejszego polecenia. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

2. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe wykonanie usługi zgodnej z poleceniem, o którym mowa w punkcie 1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościerzynie. Dane zbierane są dla potrzeb realizacji umowy zawartej z Administratorem. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody, ale jest konieczne do realizacji umowy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można otrzymać tutaj: http://www.kos-eko.pl/firma/o-nas/ochrona-danych-osobowych .

To pole jest wymagane.