Załączniki:

PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (GD.RZT.70.217.7.2021.D.JM.pdf)Taryfa 2021-202416464 kB11.05.201727.07.2021
Pobierz plik (Oświadczenie procentowy udział zużycia.pdf)Oświadczenie procentowy udział zużycia107 kB10.09.202010.09.2020
Pobierz plik (wniosek o zawracie umowy Nowy.pdf)Wniosek o zawarcie umowy z nowym odbiorcą313 kB03.09.202003.09.2020
Pobierz plik (Wniosek na wodomierz dodatkowy.pdf)Wniosek na wodomierz dodatkowy793 kB20.02.202003.09.2020
Pobierz plik (zlecenie- zawiadomienie.pdf)zlecenie- zawiadomienie586 kB21.04.202024.06.2020
Pobierz plik (Wniosek i nieodpłatne określenie warunków technicznych przyłączenia.pdf)Wniosek o warunki przyłączenia do sieci wod-kan-desz1180 kB11.05.201714.05.2020
Pobierz plik (akt.pdf)Nowy regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków276 kB26.10.201826.10.2018
Pobierz plik (deklaracja.pdf)deklaracja podawania stanu wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą584 kB21.06.201806.09.2018
Pobierz plik (Wniosek o odbiór końcowy W i KS.pdf)Wniosek o odbiór końcowy668 kB28.12.201721.06.2018
Pobierz plik (Wniosek o uzgodnienie dok. technicznej.pdf)Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej702 kB11.05.201721.06.2018
Pobierz plik (wnoisek o zapewnienie dostawy wody i odbiór ścieków.pdf)Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbiór ścieków696 kB11.05.201721.06.2018
Pobierz plik (zlecenie_wodomierz_ekspertyza.pdf)Zlecenie ekspertyzy wodomierza66 kB11.05.201711.05.2017