Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. w Kościerzynie
ul. Strzelecka 30A
83-400 Kościerzyna