Taryfa dla ciepła obowiązuję od dnia 1.06.2023 do 31.05.2024 r.

 

 Ceny i stawki opłat:

Grupa odbiorców  A

j.m.

NETTO

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

137 948,40

rata miesięczna

11 495,70

cena ciepła

zł/GJ

73,76

cena nośnika ciepła

zł/m3

33,10

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

79 319,04

rata miesięczna

6 609,92

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

26,91

       

Grupa odbiorców  A1

j.m.

NETTO

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

137 948,40

rata miesięczna

11 495,70

cena ciepła

zł/GJ

73,76

cena nośnika ciepła

zł/m3

33,10

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

53 759,88

rata miesięczna

4 479,99

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

19,86

       

Grupa odbiorców  B

j.m.

NETTO

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

137 948,40

rata miesięczna

11 495,70

cena ciepła

zł/GJ

73,76

cena nośnika ciepła

zł/m3

33,10

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

93 965,64

rata miesięczna

7 830,47

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

26,61

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

MPI KOS-EKO stosuje trzy różne ceny i stawki opłat za dostarczone ciepło, które jest uzależnione od miejsca - granicy odpowiedzialności eksploatacyjnej sprzedawcy i odbiorcy.  Granicą w grupie A i A1 jest własność węzła cieplnego a dla grupy B – lokalizacja za węzłem grupowym.

Oficjalnie obowiązujący podział:

GRUPA   A       - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K-1 i K-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez „KOS-EKO”,

GRUPA   A 1    - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K-1 i K-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez „KOS-EKO” oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców,

GRUPA   B       - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K-1 i K-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez „KOS-EKO”.

 

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Średnica przyłącza                           z rur preizolowanych

Stawka opłaty za przyłączenie do sieci

na terenie bez nawierzchni utwardzonej

na terenie z nawierzchnią utwardzoną

Dn

[zł/mb]

25

289,29 zł

320,34 zł

32

303,29 zł

334,34 zł

40

229,76 zł

260,81 zł

50

266,94 zł

297,99 zł

65

314,29 zł

345,34 zł

80

448,27 zł

479,32 zł

Stawki opłat za przyłączenie do sieci nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.