Grupa odbiorców A

j.m.

NETTO

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

67 616,27

rata miesięczna

5 634,69

cena ciepła

zł/GJ

33,80

cena nośnika ciepła

zł/m3

24,61

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

40 137,75

rata miesięczna

3 344,81

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

13,21

  

Grupa odbiorców A1

j.m.

NETTO

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

67 616,27

rata miesięczna

5 634,69

cena ciepła

zł/GJ

33,80

cena nośnika ciepła

zł/m3

24,61

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

26 086,78

rata miesięczna

2 173,90

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

9,12

 

Grupa odbiorców B

j.m.

NETTO

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

67 616,27

rata miesięczna

5 634,69

cena ciepła

zł/GJ

33,80

cena nośnika ciepła

zł/m3

24,61

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

48 304,41

rata miesięczna

4 025,37

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

13,70

 

MPI KOS-EKO stosuje trzy różne ceny i stawki opłat za dostarczone ciepło, które jest uzależnione od miejsca - granicy odpowiedzialności eksploatacyjnej sprzedawcy i odbiorcy.  Granicą w grupie A i A1 jest własność węzła cieplnego a dla grupy B – lokalizacja za węzłem grupowym.

Oficjalnie obowiązujący podział:

GRUPA A - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K-1, K-2 i K-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez „KOS-EKO”,

GRUPA A1 - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K-1, K-2 i K-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez „KOS-EKO” oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców,

GRUPA B - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle ciepła K-1, K-2 i K-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez „KOS-EKO”.

 

Algorytm do porównania ceny ciepła wg wskaźników:
PRZED ZMIANĄ TARYFY – DO 30 KWIETNIA 2019 R.:
grupa A,  wskaźnik dla ogrzewania – 1,96 zł z VAT(23%)/m2pu/m-c, dla podgrzania ciepłej wody użytkowej – 17,06 zł z VAT(23%)/osobę
grupa A1,  wskaźnik dla ogrzewania – 1,78 zł z VAT(23%)/m2pu/m-c, dla podgrzania ciepłej wody użytkowej – 15,54 zł z VAT(23%)/osobę
grupa A,  wskaźnik dla ogrzewania – 1,99 zł z VAT(23%)/m2pu/m-c, dla podgrzania ciepłej wody użytkowej – 17,36 zł z VAT(23%)/osobę
PRZED ZMIANĄ TARYFY – OD 1 MAJA 2019 R.:
grupa A,  wskaźnik dla ogrzewania – 2,10 zł z VAT(23%)/m2pu/m-c, dla podgrzania ciepłej wody użytkowej – 18,28 zł z VAT(23%)/osobę
grupa A1,  wskaźnik dla ogrzewania – 1,91 zł z VAT(23%)/m2pu/m-c, dla podgrzania ciepłej wody użytkowej – 18,68 zł z VAT(23%)/osobę
grupa A,  wskaźnik dla ogrzewania – 2,12 zł z VAT(23%)/m2pu/m-c, dla podgrzania ciepłej wody użytkowej – 18,54 zł z VAT(23%)/osobę

 

Załączniki:

PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (DZWP_poz.1690_04.04.2019_taryfa dla ciepła.pdf)Taryfa dla ciepła409 kB17.04.201917.04.2019