Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. informuje, ze dokumenty wytworzone przez Spółkę, a podlegające na podstawie odrębnych przepisów prawa przekazaniu określonym organom i instytucjom państwowym, będą udostępniane na wniosek w siedzibie Spółki w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 15:00.