Płatności za odprowadzanie ścieków prosimy uiszczać na rachunek podany na fakturze.