Sprawdź dostępność naszych usług w twoim budynku:

Telefony Alarmowe

Działalność ciepłownicza

Działalność wodno-kanalizacyjna

661 913 913 w godzinach pracy Spółki
519 163 488 po godzinach pracy Spółki

Biuro Obsługi Klienta

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury
"KOS-EKO" Spółka z o.o.
ul. Strzelecka 30A, 83-400 Kościerzyna

Kontakt On-line

Odpowiedzi w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
loga ue

Projekt finansowany ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej"