ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Co roku 22 marca obchodzimy  Światowy Dzień Wody.

Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku. Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w  Rio de Janeiro w Brazylii,  w ramach Agendy 21. Powodem jego ustanowienia był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

MPI KOS-EKO od lat wdraża działania, które mają na celu ochronę środowiska oraz prowadzi wielokierunkową działalność edukacyjną.

Od kilku lat w ramach kampanii „Pijąc kościerską kranówkę co dzień oszczędzam złotówkę” zachęcamy mieszkańców do picia bezpiecznej i bogatej w substancje mineralne wody, dostępnej w kościerskich kranach. W kościerskich szkołach oraz na sali obrad Rady Miasta zainstalowane zostały zamontowane zdroje wody pitnej.

Nasza woda jest średnio-twarda, co oznacza, że zawiera węglany i jest zdrowa dla człowieka, a jej spożywanie zapobiega osteoporozie i GASI pragnienie!

 

W tym roku razem z przedszkolami z "Tęczowej Trójeczki" Światowy Dzień Wody obchodziliśmy na stacji uzdatniania wody. Przedszkolaki z chęcią słuchały skąd się bierze woda w kranie i dlaczego warto pić naszą kościerską wodę.

 

  Z wizytą na stacji uzdatniania wody

 

źródło: https://www.igwp.org.pl

 

źródło: https://www.zdrojownia.pl