Zarząd

Robert Fennig

Robert Fennig

Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki

Rada nadzorcza

Piotr Lizakowski

Przewodniczący

Aleksandra Andryk

Sekretarz

Leszek Tomaczkowski

Członek Rady

Marek Formela

Członek Rady

Robert Słodki

Członek Rady

Zgromadzenie wspólników

Gmina Miejska Kościerzyna