Informacja o możliwości sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach

Informacja o możliwości sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach.

Informacja o wybranym wykonawcy - podpisanie umowy

Informacja z otwarcia ofert postępowania o udzielenie zamówienia ZAM-5/2020 związana z realizacją projektu pt. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".

Informacja z postępu prac nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej” 18.07.2018

Informacja z postępu prac nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”. 07.12.2018

Informacja z postępu prac nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”. 11.07.2018

Informacja z postępu prac nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”. 11.12.2019

Informacja z postępu prac nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”. 15.10.2018

Informacja z postępu prac nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”. 24.10.2018

Informacja zamawiającego o unieważnieniu zapytania ZAM-5/2020 z dnia 10.07.2020r.

Inwestycja pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”

Inwestycja pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”

Inżynier Kontraktu pełniący usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej" Inżynier Kontraktu pełniący usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. „Rozbudowa oczyszczalni ście

Nr 4 Uzupełnienie dokumentów do zapytania ofertowego ZAM-5/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej"

Odpowiedzi nr 1 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-5/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".

Odpowiedzi nr 10 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-5/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej"

Odpowiedzi nr 11 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-5/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej"

Odpowiedzi nr 12 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-5/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej"

Odpowiedzi nr 13 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-5/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej"

Strona 1 z 3