Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. w Kościerzynie zakończyło realizację projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej” zrealizowanego w latach 2018-2023 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

W związku z zakończeniem inwestycji zapraszamy na konferencję podsumowującą realizację tego przedsięwzięcia. Spotkanie będzie otwarte dla mediów i lokalnej społeczności. 

Konferencję będzie miała miejsce 3 lipca 2023 roku o godzinie 10:00 w dyspozytorni Oczyszczalni ścieków w Kościerzynie przy u. Markubowo 16B  (wjazd od ul. Klasztornej).