W dniu 22.10.2018 r. minął termin składania ofert od na zapytanie ofertowe ZAM-3/2018 – Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych związanych z projektem pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”. Zapytanie zostało skierowane do pięciu firm.

Zapytanie ofertowe realizowane było na podstawie regulaminu udzielania zamówień oraz zawierania umów dla zadań objętych projektem pn „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej” realizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. z siedzibą Kościerzynie i współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Działanie 2.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa w Aglomeracjach) do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2017 Poz. 1579 z późn. zm.)

 

W wyniku niniejszego postępowania otrzymano 2 oferty od następujących firm:

Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Migowska 28, 80-287 Gdańsk

Oferowana cena: 34.480zł netto (42.410,40zł brutto)

 

ESENCJA Sp. z o.o. ul. Derdowskiego 7/123, 81-369 Gdynia

Oferowana cena: 36.287zł netto (44.633,01zł brutto)

 

 

Wybrana została oferta z najniższą ceną, tj. od firmy Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

 

Podpisanie umowy z wykonawcą jest planowane na dzień 31.10.2018 r.