W dniu 11.07.2018 r. zostało wysłane do trzech firm zapytanie ofertowe ZAM-2/2018 - zaproszenie do złożenia oferty na usługę wsparcia zarządzania przez podmiot zewnętrzny projektem pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”.

Zapytanie ofertowe realizowane na podstawie regulaminu udzielania zamówień oraz zawierania umów dla zadań objętych projektem pn „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej” realizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. z siedzibą Kościerzynie i współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Działanie 2.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa w Aglomeracjach) do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2017 Poz. 1579 z późn. zm.)

Poniżej treść zapytania ofertowego:

 

Załączniki:

PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf446 kB11.07.201811.07.2018