We wtorek 18 czerwca 2024 r. oficjalnie otwarta została nowoczesna wysokosprawna kogeneracja gazowa zlokalizowana na terenie elektrociepłowni EC-1 w Kościerzynie.

Kotłownia stała się elektrociepłownią, gdzie wytwarzane jest zarówno ciepło jak i energia elektryczna, której nadmiar zasili system elektroenergetyczny północnej Polski.

   Reportaż z otwarcie elektrociepłowni EC-1

 

Projekt ten pn. „Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1
w Kościerzynie” realizowany był w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW w Warszawie: 5.9 Ciepłownictwo powiatowe oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przy udziale środków własnych Spółki.

Uczestnikami procesu inwestycyjnego byli:

  • Inwestor - Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o.
  • Konsorcjum MIKO-TECH Spółka z o. o. i SmartEPC Spółka z o. – wykonawca budowy instalacji kogeneracji
  • Projandspaw Spółka z o. o. – wykonawca budowy instalacji powietrznej pompy ciepła

 

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 13 805 788,19 zł.

Montaż finansowy przedsięwzięcia:

    798 491,00 zł            w ramach dotacji z programu NFOŚiGW Ciepłownictwo powiatowe

6 576 675,00 zł            w ramach pożyczki z programu NFOŚiGW Ciepłownictwo powiatowe

4 500 000,00 zł             wkład pieniężny Gminy Miejskiej Kościerzyna w ramach otrzymanych środków z Rządowego
                                        Funduszu Inwestycji Lokalnych

1.930.621,19 zł            środki własne Spółki

 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował

  • budowa instalacji wytwarzania energii wysokosprawnej kogeneracji – 2 szt. (2 x 1,2 MWe)
  • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji: z 0 MWe na 2,4 MWe
  • liczba pomp ciepła: 1 szt.
  • dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej z zainstalowanych pomp ciepła: z 0,09 MWt
  • zmniejszenie emisji CO2: z 28 554 Mg/rok na 8 585,90 Mg/rok o 19 968,10 Mg/rok

 

 Kogeneracja już w Kościerzynie