Informacja dla klientów związana z systemem wsparcia wprowadzonym ustawą z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) i jej nowelizacją z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 295)

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN MAKSYMALNYCH W OKRESIE 01.03.2023 - 31.12.2023

W okresie od 1 marca 2023 do 31 grudnia 2023 obowiązuje system wsparcia odbiorców poprzez stosowanie maksymalnych cen dostawy ciepła.

Zgodnie z uchwaloną w dniu 8 lutego 2023 r. nowelizacją Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, od dnia 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023r. określone grupy odbiorców zaopatrywanych przez nas w ciepło zostaną objęte maksymalną ceną dostawy ciepła, której sposób obliczania został wskazany w Ustawie.

Oświadczenia

Wzory oświadczeń wraz z instrukcją ich wypełnienia znajdą Państwo tutaj:

 

Jak złożyć oświadczenie?

Oświadczenia mogą Państwo składać w następujący sposób:

– na piśmie opatrzone własnoręcznym podpisem – listem (nadanie na poczcie w terminie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w terminie) na adres korespondencyjny Spółki

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta ul. Strzelecka 30A w Kościerzynie

Oświadczenia powinni Państwo aktualizować przy każdej zmianie danych nimi objętych.