Finansowe wsparcie dla odbiorców wskazanych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z dnia 19.09.2022 r. poz. 1967)

  

MPI „KOS-EKO” Sp. z o.o., przedstawia do zapoznania się, wypełnienia i dostarczenia do siedziby Spółki dwa wzory oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła celem skorzystania z ustawowego wsparcia finansowego do ceny wytworzenia z rekompensatą.

Prosimy o ich wypełnienie w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2022 r.

 W celu skorzystania z ustawowego wsparcia, Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało dwa wzory oświadczeń:

  • załącznik nr 1 - wzór oświadczenia składanego, między innymi przez wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe;
  • załącznik nr 2 - wzór oświadczenia składanego przez szpitale, przychodnie, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury.

Odbiorca indywidualny, będący gospodarstwem domowym potwierdza ten fakt na wzorze załącznika nr 1.

Informujemy, iż wzory oświadczeń opatrzone są klauzulą o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Ponadto oświadczenia składane przez wspomnianych odbiorców ciepła (niebędących gospodarstwami domowymi), będą zawierać, między innymi:

  • oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających uznać odbiorcę ciepła za podmiot określony w ustawie;
  • wskazanie danych służących określeniu szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby odbiorców.

Warunkiem zastosowania obniżonej ceny ciepła przez Sprzedawcę MPI KOS-EKO Sp. z o.o. będzie złożenie w terminie 10.10.2022 r. stosownego oświadczenia. Istnieje możliwość złożenia oświadczenia bezpośrednio w siedzibie Spółki lub listownie jak również w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wnioski w formie edytowalnej są dostępne poniżej.