Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. w Kościerzynie informuje, iż Decyzją nr GD.RZT.70.97.7.2022/D.DW Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z dnia 17 lutego 2023 r. nastąpiło skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i na terenie Gminy Kościerzyna dla części miejscowości: Kościerzyna - Stare Nadleśnictwo, Kościerska Huta oraz Nowy Klincz na okres 3 lat.

Nowa taryfa wod-kan obowiązuje w okresach: od 07.03.2023 r. do 06.03.2024 r., od 06.03.2024 r. do 06.03.2025 r. oraz  od 07.03.2025 r. do 06.03.2026 r.

Spółka KOS-EKO od roku mierzy się z katastrofalnymi skutkami wzrostu praktycznie wszystkich kosztów funkcjonowania, jako konsekwencji inflacji oraz wojny w Ukrainie. Biorąc pod uwagę jednak ograniczanie skutków tych podwyżek dla naszych Odbiorców – mieszkańców Kościerzyny, zdecydowaliśmy się przenieść do nowej taryfy jedynie wzrostu kosztów energii elektrycznej, które w naszym przypadku był najbardziej drastyczny (blisko 200%) i zarazem jest elementem, który w całości jest transferowany do przedsiębiorstw energetycznych.

Wynikiem ściśle określonej prawem procedury skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy jest ustalenie nowych stawek, tj. w pierwszym roku zatwierdzona nowa cena za wodę wzrośnie o 27 gr tj. do poziomu 3,34 zł za 1 m3, w kolejnym 3,23 zł, a w trzecim – 3,24 zł., natomiast cena ścieków w pierwszym okresie wzrośnie o 1,16 gr do ceny 8,75 zł/m3, w drugim okresie 8,13 zł i w kolejnym 8,10 zł/m3.

 

Zatwierdzona taryfa została opublikowana w dniu 28 lutego 2023 r. na stronie Biuletynu informacji publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-rzt-70-97-7-2022-d-dw.html)

Poniże zestawienie cen i stawek opłat trzyletniej taryfy.

 

 

Załączniki:

PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Postanowienie o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji.pdf)Postanowienie o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji.pdf1092 kB02.03.202302.03.2023
Pobierz plik (decyzja Taryfa Wody Polskie.pdf)decyzja Taryfa Wody Polskie.pdf3044 kB02.03.202302.03.2023