W dniu 19 stycznia 2023 r. w Kościerzynie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinasowanie w formie dotacji dla projektów pn. : „Konwersja węglowych źródeł ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w Kotłowni K-1 w Kościerzynie”. Zakres projektu dofinansowanego w Kościerzynie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmuje instalację wysokosprawnych gazowych agregatów kogeneracyjnych, tj. 3x1,2 MWe w K-1 oraz w obiekcie oczyszczalni ścieków i 1x0,999 MWe wraz z 4 absorpcyjnymi pompami ciepła oraz budową sieci ciepłowniczej łączącej agregat z ciepłem systemowym Kościerzyny.

Realizacja projektów pozwoli na uzyskanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego (60% ciepła z kogeneracji i OZE w cieple systemowym).

MPI KOS-EKO na obecnym etapie wytwarza ciepło pochodzące z węgla w 95,6% i 4,4% z biomasy. Projektuje się, że do 2025 r. gazowe jednostki kogeneracyjne zostaną zrealizowane w dwóch etapach i w dwóch lokalizacjach:

 

Etap I     Projekt 1: Kotłownia K-1 (dwa agregaty o mocy 1,2MWe) w ramach RFIL (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe” w NFOŚiGW w Warszawie. (2021-2023)

Etap II    Projekt 2: Oczyszczalni Ścieków (o mocy 0,999MWe) i Kotłowni K-1 (o mocy 1,2MWe) w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe” w NFOŚiGW w Warszawie. (2024-2025)

 

Dzięki zrealizowaniu przedsięwzięcia zmniejszeniu ulegnie wielkość energii pierwotnej o prawie 23% oraz emisji CO2 o ponad 70%. Uzyskane zostanie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (o 91 294,35 GJ/rok) oraz mniej dwutlenku węgla trafi do atmosfery (o 38 854,87 ton/rok). W całości zadanie będzie kosztować ok. 23,8 mln zł.

Umowę o dofinansowanie projektu na ponad 6,7 mln zł dotacji podpisali: Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Burmistrz Miasta Kościerzyna Michał Majewski. W uroczystości wzięli udział poseł na Sejm RP Aleksander Mrówczyński oraz w imieniu Dariusza Drelicha, doradca Wojewody Pomorskiego Ireneusz Szweda.

Wcześniej, w grudniu zeszłego roku, przedsięwzięcie uzyskało z NFOŚiGW pożyczkę w wysokości ok. 12,6 mln zł. jak również wsparcie z Gminy Miejskiej Kościerzyna w kwocie 4,5 mln zł. w ramach środków REFIL pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst).