W dniu 12.06.2024 r. gościliśmy na terenie EC-1 dwie klasy technikum (klasa 3 CE i 4 CE) Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie w specjalności chłodnictwo i klimatyzacja oraz odnawialne źródła energii pod opieką nauczyciela Krzysztofa Kaiser.

Celem wizytacji było omówienie i zaprezentowanie działania źródeł energii oraz instalacji OZE pracujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z.o.o. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się nowa instalacja złożona z dwóch jednostek wysokosprawnej kogeneracji gazowej, tj. 2 x o mocy elektrycznej 1,2 MWe i mocy cieplnej 1,361 MWt/

Podczas wizyty, kierownik obiektów energetycznych wraz z technologiem produkcji ciepła/energetykiem, zaprezentowano:

  • różnicę pomiędzy ciepłownią oraz elektrociepłownią,
  • instalację wysokosprawnej kogeneracji zainstalowanej na terenie EC-1,
  • instalację pompy ciepła OHTM zamontowanej na terenie EC-1 (pompa o mocy 80 kWt),
  • instalację fotowoltaicznej zamontowanej na terenie EC-1 (PV o mocy 49,98 kWe),
  • telemetrię zainstalowanych na terenie EC-1 źródeł energii.