Informacja i promocja projektu pn. „Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w kotłowni K-1 w Kościerzynie” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 

 uruchomienie kogeneratorów

Drugi kogenerator

News elektrociepłownia

 Uruchomienie drugiego kogeneratora

 Shorts kogenerator

 uruchomienie kogeneratorów