Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. w Kościerzynie

Przedsięwzięcie pn.: „Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w Kotłowni K-1 w Kościerzynie”

Nr

...

Ze składu węglowego, zlokalizowanego na terenie kościerskiej kotłowni, ruszyły pierwsze dostawy opału – zgodnie z kolejnością przyjmowanych zgłoszeń i wniesionych opłat.  

Przypomnijmy, kościerski samorząd włączył się w proces zakupu i dystrybucji węgla na potrzeby mieszkańców. Zgodnie z zapisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych miasto sprzedaje go w kwocie 2 tys. zł za tonę.

Więcej informacji pod adresem:

...

OGRZEWAJ MĄDRZE - Nie marnujmy ciepła – 20 porad jak oszczędzać ciepło

Żeby nie marnować, nie trzeba wiele. Wystarczy nieco zmienić nawyki. Jeśli każdy z nas zmieni się choć trochę, razem możemy osiągnąć realne efekty. Nauczyliśmy się nie marnować wody i prądu. Potrafimy segregować odpady. Najwyższy czas racjonalnie korzystać także z ciepła. Żeby kontrolować temperaturę w mieszkaniu, nie trzeba wielkich

...

Finansowe wsparcie dla odbiorców wskazanych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z dnia 19.09.2022 r. poz. 1967)

  

MPI „KOS-EKO” Sp. z o.o., przedstawia do zapoznania się, wypełnienia i dostarczenia do siedziby Spółki dwa wzory oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła celem skorzystania z ustawowego wsparcia finansowego do ceny wytworzenia z

...

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. o. o. przypomina o zakazie odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. 

Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 2028 z póź. zm.) brzmi: „ Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń

...

Strona 4 z 26