Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w Kotłowni K-1 w Kościerzynie

Miło nam poinformować, że 11 lipca na terenie naszej kotłowni zamontowany został kogenerator gazowy.
W ramach projektu pn.: „Konwersja węglowego źródła ciepła na wysokosprawną kogenerację gazową w Kotłowni K-1 w Kościerzynie  planowana jest instalacja dwóch agregatów kogeneracyjnych każdy o mocy 1,2 MWe wraz z gazowymi pompami ciepła i niezbędną infrastrukturą, w tym m.in. ekranem akustycznym z uwagi na bliską zabudowę jednorodzinną.

Łączna moc cieplna agregatów wynosi 2,722 MWt a moc elektryczna 2,4 MWe. Paliwem wykorzystywanym w instalacji będzie gaz ziemny z sieci gazowej PGNiG. Energia cieplna będzie wykorzystana do zasilenia infrastruktury ciepłowniczej Miasta Kościerzyna na cele ciepłej wody użytkowej w okresie letnim i ogrzewania
w okresie zimowym.

Energia elektryczna będzie odbierana na potrzeby własne oraz przez istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną zakładu, przez firmę energetyczną Energa Operator S.A. Zakładamy, że energia elektryczna w 6,8% zostanie zużyta na potrzeby własne, a w 93,2% na sprzedaż do sieci dystrybucyjnej.

Wprowadzone rozwiązanie ma wpływ nie tylko na zmniejszenie zużycia paliwa czy korzyści ekonomiczne, ale również na mniejszą emisję pyłów i innych związków chemicznych.

Celem projektu jest:

 • osiągnięcie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego,
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko, w tym:
 • poprawa jakości powietrza,
 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2 oraz pyłów,
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej,
 • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego,
 • zaspokojenie potrzeb własnych na energię elektryczną kotłowni K-1,
 • zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki ciepłowniczej miasta,
 • oszczędność paliwa,
 • zwiększanie świadomości ekologicznej pracowników, interesariuszy Spółki oraz mieszkańców Gminy Kościerzyna, a ponadto
 • poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i mieszkaniowej miasta Kościerzyna.

 

Film z montażu kogeneratora