Niższe ceny ciepła w Kościerzynie od 1 czerwca 2023 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o.o. w Kościerzynie informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OGD.4210.96.2022.21307VII.WA z dnia 8 maja 2023 r. zatwierdził  nową VII „Taryfę dla ciepła”, opublikowaną w Biuletynie Branżowym – Ciepło Nr 264 (2452) w dniu 8 maja 2023 r.

Obniżona cena ciepła systemowego z nowej taryfy, jest konsekwencją zmian kosztów zmiennych prowadzonej działalności ciepłowniczej, a w szczególności zmianą ceny zakupu paliwa technologicznego (miału węglowego oraz biomasy), w stosunku do kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązujących cen i stawek opłat.

Nowa „Taryfy dla ciepła” zostanie wprowadzona do rozliczeń z odbiorcami ciepła systemowego od 1 czerwca 2023 r. i spowoduje m.in. obniżkę cen ciepła dla odbiorców we wszystkich grupach taryfowych A, A1 i B, średnio o prawie 15%.

Nadmieniamy, iż MPI KOS-EKO pracuje intensywnie nad projektami dywersyfikującymi zaopatrzenie w paliwo technologiczne dla ciepła systemowego Kościerzyny, które przyczynią się do zmniejszenia spalania węgla, a tym samym ograniczenia jego zakupu.

Podsumowując pragniemy zapewnić, iż MPI KOS-EKO uczyni wszystko, co będzie możliwe z naszej strony, aby nasi Odbiorcy mogli być nadal zadowoleni ze świadczonej usługi ciepła systemowego, a komfort, bezpieczeństwo i wygoda pozostaną na takim samym – najwyższym poziomie.

 

Tekst taryfy zamieszczony został w zakładce TARYFY na stronie internetowej www.kos-eko.pl oraz na stronie www.ure.gov.pl (https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4366,Taryfy-opublikowane-w-2023-r.html).