INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN MAKSYMALNYCH

W OKRESIE 01.03.2023-31.12.2023

 

(art. 59a ust. 1 ww. ustawy z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295))

 

W dniu 15 lutego 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295), która na okres od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wprowadza nowy mechanizm mający na celu ograniczenie wzrostu cen ciepła dla odbiorców.

Przewiduje on, że wzrost cen ciepła nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r.

 

MPI KOS-EKO Spółka z o.o. w Kościerzynie, prezentuje ceny w poniższym zestawieniu tabelarycznym:

 

  1. średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą [1]powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe [2],
  2. cenę dostawy ciepła [3]oraz
  3. maksymalną cenę dostawy ciepła [4].

Użyte powyżej określenia oznaczają:

[1] średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą - wynika z ustawy z dnia 15 września 2022 r. (150,95 zł/GJ dla ciepła z gazu i oleju opałowego oraz 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego z innych paliw)

[2] średnia stawka opłat za usługi przesyłowe – wyliczona ze stałych i zmiennych stawek za przesyłanie ciepła na podstawie taryfy przedsiębiorstwa

[3] cena dostawy ciepła – cena wyliczona ze wszystkich składników kosztowych dostawy ciepła na podstawie taryfy przedsiębiorstwa

[4] maksymalna cena dostawy ciepła – cena wyliczona ze wszystkich składników kosztowych dostawy ciepła na podstawie cen z dnia 30 września 2022 r. powiększonych o 40% opublikowane przez Prezesa URE do dnia 25 lutego 2023 r.

 

W rozliczeniach za ciepło z Odbiorcami uprawnionymi do systemu wsparcia

(rekompensaty wpłacane są ze środków publicznych),

MPI KOS-EKO ma obowiązek stosować cenę najniższą.

 

Wskazane ceny mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sposobu ich stosowania lub zmiany przepisów Ustawy.