W dniu 27.04.2021 r. Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” SP. z o. o. przy udziale Inżyniera Kontraktu - Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o. o. przekazał Wykonawcy – HMK Sp. z o. o. teren budowy na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla projektu finansowego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków  w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”.

Podpisanie protokołu przekazania

...

 

W dniu 26 kwietnia 2021 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla projektu finansowego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”.

Umowę o podpisano z wykonawcą wyłonionym w ramach zapytania ofertowego numer ZAM-7/2021 -

...

 

Szanowni Państwo jest nam niezmiernie miło poinformować, że 1 kwietnia 2021 r.  mija 30 lat od powołania przez Radę Miejską w Kościerzynie uchwałą Nr II/1/91 z dnia 28 lutego 1991r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Kościerzynie.

Nie oznacza to jednak, ze zaopatrujemy Mieszkańców w wodę i dbamy o odbiór ścieków od tego dnia.

...

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacją o uzyskanym wsparciu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na temat modernizacji i rozwoju ciepła systemowego Kościerzyny w latach 2020 – 2022. Etap 1”

Informacja w załączonym dokumencie.

W załączniku Protokół z otwarcia ofert postepowania o udzielenie zamówienia ZAM-7/2020 związany z realizacją projektu pt. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej"

 

 

 

 

Odpowiedź nr 10 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-7/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

 

Odpowiedź nr 9 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-7/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

 

Odpowiedź nr 8 na pytania Wykonawców do zapytania ofertowego ZAM-7/2020 - na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej".
W załączniku treść odpowiedzi Zamawiającego.

Strona 8 z 25