Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o. o. w dniach 13.01.2020 r. - 24.01.2020 r. na terenie kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera 3, gościło grupy dzieci szkolnych w wieku od 7-12 lat, w ramach zimowisk 2020.

„Lekcje ciepła”,

...

 

Na stronie "Baza Konkurencyjności - Fundusze Europejskie" znajduje się zaktualizowana pełna i prawnie obowiązująca wersja ogłoszenia dotyczącego zapytania ofertowego pn. "Inżynier Kontraktu pełniący usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej"" 

 

...

 

Na stronie "Baza Konkurencyjności - Fundusze Europejskie" znajduje się zaktualizowana pełna i prawnie obowiązująca wersja ogłoszenia dotyczącego zapytania ofertowego pn. "Inżynier Kontraktu pełniący usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej"" 

 

...

 

Na stronie "Baza Konkurencyjności - Fundusze Europejskie" znajduje się pełna i prawnie obowiązująca wersja ogłoszenia dotyczącego zapytania ofertowego pn. "Inżynier Kontraktu pełniący usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej"" 

...

Miałeś żywą choinkę na święta?

Nie wyrzucaj jej do śmieci!

Spółka wzorem lat ubiegłych rozpocznie zbiórkę świątecznych drzewek, aby mogły wrócić po świętach do naszych domów w postaci ciepła.

W nowym roku zbiórkę choinek na biomasę organizuje MPI „KOS-EKO” wspólnie z Urzędem Miasta Kościerzyna i administratorami osiedli

...

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o. o. informuje, iż nastąpiło zakończenie zapytania ofertowego pn. "Inżynier Kontraktu pełniący usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej"".  Z uwagi na brak ofert nie rozstrzygnięto zamówienia w trybie zapytania ofertowego. 

Poniżej ogłoszenie opublikowane w bazie

...

 

 

11.12.2019

 

Informacja z postępu prac nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej” 11.12.2019

 

 Spółka MPI KOS-EKO realizuje projekt pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej.

Dyrektor Spółki zarządzeniem nr 9/2018 z dnia 18 maja

...

 

Na stronie "Baza Konkurencyjności - Fundusze Europejskie" znajduje się pełna i prawnie obowiązująca wersja ogłoszenia dotyczącego zapytania ofertowego pn. "Inżynier Kontraktu pełniący usługę nadzoru budowlanego nad inwestycją pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej"" 

...

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. w związku z ogłoszeniem tzw. Białej listy podatników VAT i obowiązkiem weryfikowania danych podatnika na niej umieszczonych, a w szczególności numerów rachunków bankowych, na które dokonywane są płatności za towary i usługi, informuje, że zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów rachunki wirtualne- wykorzystywane przez podatników dostarczających towary i usługi na masową skalę jak operatorzy sieci komórkowych, czy

...

W dniu 01. października 2019 odbyło się uroczyste otwarcie grupowego węzła cieplnego KARTUSKA, realizowanego jako inwestycja Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o.o.
Zaproszeni zostali goście: Pani Helena Nitz-Kaszubowska - Przewodnicząca Rady Miasta Kościerzyna, Pan Tomasz Nadolny - Zastępca Burmistrza Miasta Kościerzyna oraz prezesi firm administrujących budynkami zasilanymi z nowego węzła grupowego: Pan Krzysztof Knut - Prezes KTBS Sp.z o.o. oraz Pan Andrzej

...

Strona 12 z 23