Transformacja energii w MPI KOS-EKO. Spotkanie przedstawicieli powiatów Kościerzyny i Marburg-Biedenkopf (RFN) w kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera 3

Od ponad 15 lat przedstawiciele powiatu kościerskiego i Marburg-Biedenkopf rozmawiają o energii odnawialnej na zorganizowanych forach energetycznych. W niemieckim powiecie i okręgu Hesji od wielu lat wzmocnia regionalną wartość gospodarczą, instalując lokalne systemy grzewcze, PV, farmy słoneczne i wiatrowe, a mieszkańcy tego rejonu są również zaangażowani w tą działalność i inwestują w odnawialne źródła energii.

Powiat Kościerzyna podziela interes partycypacji obywatelskiej oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii i miejsca na surowce odnawialne. W Kościerzynie rozważa się również, aby w przyszłości dostawy energii były bardziej przyjazne dla klimatu poprzez modernizację źródła ciepła w oparciu o wysokosprawną kogenerację gazową.

Informacje i doświadczenie dotyczące współpracy w dziedzinie transformacji energii oraz edukacji środowiskowej i klimatycznej były przedmiotem spotkań zaprzyjaźnionych stron podczas wizyty w Kościerzynie , w dniach od 27 do 30 września 2020 r.

Podczas spotkania w MPI KOS-EKO, w kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera 3, przedstawiona została prezentacja pn.: „Transformacja ciepła systemowego miasta Kościerzyna”