Informujemy, iż w ostatnim czasie została oddana do użytkowania zainstalowana w kotłowni K-1 przy ul. Tetmajera 3 nowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,98 kW. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach zadania pn.: „Rozwój ciepła systemowego przyjazny dla środowiska – budowa instalacji fotowoltaicznej w K-1”.

Jest to kolejny etap znacznych zmian w ramach działalności ciepłowniczej „KOS-EKO”. Po inwestycjach związanych z wdrożeniem nowoczesnej filtracji pyłów w kotłach węgłowych, teraz przyszedł czas na zmianę systemu ciepłowniczego naszego miasta na efektywny energetycznie. Wybudowana instalacja fotowoltaiczna jest początkiem tego procesu. Docelowo Spółka zakłada również budowę zespołu kogeneratorów na obiektach Spółki.

Dodatkowe informacje o zadaniu

Wysokie uzależnienie polskiego ciepłownictwa systemowego od paliw kopalnych, a w szczególności od węgla, przy niskich udziałach OZE, ma swoje skutki w kontekście realizacji polityki klimatycznej UE, ale także polityki ochrony środowiska, polityki spójności i innowacji.

Energia promieniowania słonecznego.

Kolektory słoneczne dla ciepłownictwa systemowego to jedno z najbardziej innowacyjnych, a jednocześnie jedno z najtańszych rozwiązań. Budowane są zarówno w rozproszeniu na obiektach (lub w pobliżu) odbiorców jak i w układach scentralizowanych (wielkowymiarowe pola kolektorów słonecznych).

Energia promieniowania słonecznego (tzw. fotowoltaika) staje się coraz bardziej popularnym odnawialnym źródłem energii w naszym kraju. Zauważalne jest coraz większe zainteresowanie wśród Polaków montażem paneli fotowoltaicznych. Prosumenci, którzy zdecydowali się na takie instalacje, wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby, natomiast nadwyżka wyprodukowanej energii przekazywana jest do sieci elektroenergetycznej. Fotowoltaika w Polsce, w obszarze mikroinstalacji prosumenckich, ma bardzo rozproszony charakter, co wpływa korzystnie na transformację energetyczną. Dodatkowo warto podkreślić, że jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska.

Fotowoltaika, jako odnawialne źródło energii produkujące prąd, nie wpływa negatywnie na środowisko. Zasada działania paneli fotowoltaicznych polega na tym, że ogniwa fotowoltaiczne, z których złożone są panele zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną. Instalacja PV jest dobrym rozwiązaniem ekologicznym ze względu na brak emisji dwutlenku węgla czy siarczanów i nie produkuje spalin zanieczyszczających środowisko.

 Efekt ekologiczny projektu

Redukcja emisji 37,083 Mg CO2 dla budowy instalacji fotowoltaicznej w K-1 przy ul. Tetmajera 3, liczona jest jako emisja uniknięta dla wyprodukowania 47,481 MWh energii elektrycznej i zużyciu paliwa (węgla kamiennego) na poziomie 17,659 Mg.