W dniu 26 kwietnia 2021 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla projektu finansowego ze środków POIŚ 2014-2020 pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”.

Umowę o podpisano z wykonawcą wyłonionym w ramach zapytania ofertowego numer ZAM-7/2021 - firmą  

HMK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 13.

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 17 175 000,00 zł netto (21 125 250,00 zł brutto)